Home » Dokumenty

Dokumenty

W tym miejscu możesz pobrać potrzebne dokumenty:

  1. Statut Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr
  2. Karta Zgłoszenia Zespołu do Związku: w formacie pdf. / w formacie do edycji doc.
  3. Regulamin nadania Odznaki Honorowej
  4. Wniosek o nadanie Odznaki Honorowejw formacie pdf. / w formacie do edycji doc.
  5. Wzór sprawozdania rocznego Zespołuw formacie pdf. / w formacie do edycji doc.
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: w formacie pdf. / w formacie do edycji doc.

Archiwum