Home » Ogłoszenia » Wstępny plan przeglądu – czerwiec 2019

Wstępny plan przeglądu – czerwiec 2019

Niezdara 2 czerwiec 2019 r. –niedziela godz. 1700 OSP Niezdara

 1. Chór mieszany „Canzona” – dyrygent Adam Szeliga DK „Jubilat” (osiedle „Przyjaźń”)
 2. Chór mieszany De Profundis z Bytomia – dyrygent Halina Unger,
 3. Chór mieszany „Moniuszko” – dyrygent Ilona Bartoszek siedziba SMZT ul. Gliwicka 2
 4. Chór mieszany „Niezdareczka” z Niezdary dyrygent Ilona Bartoszek
 5. Zespół Śpiewaczy „Weteran” z Ożarowic dyrygent Oliwia Bentkowska
 6. Kabaret „Bez Chłopa” z Tąpkowic instruktor Oliwia Bentkowska
 7. Ludowy zespół śpiewaczy „Ożarowianki” z Ożarowic instruktor Dariusz Malicki
 8. Kapela „Sami Swoi” z Tąpkowicprowadzenie Grzegorz Zawodniak
 9. Chór mieszany „Słowiczek”– dyrygent  Adam Szeliga Świetlica nr 1 w Reptach Śląskich
 10. Chór męski „im. F. Nowowiejski” dyrygent  Adam Szeliga Świetlica nr 1 w Reptach Śląskich
 11. Chór mieszany „Lutnia” z Koszęcina – dyrygent Stefania Biela
 12. Chór mieszany „Sonata” z Kalet – dyrygent Iwona Skop

Gospodarzem przeglądu jest Chór mieszany „Niezdareczka” z Niezdary
pod dyrekcją Ilony Bartoszek

Miasteczko Śląskie 9 czerwiec 2019 r. – niedziela godz. 1700

Park Rubina

 1. Chór mieszany „Sienkiewicz” z Miasteczka Śląskiego – dyrygent Alojzy Darmas
 2. Chór męski „Piast” z Żyglina – dyrygent Oliwia Bentkowska
 3. Chór mieszany „Kolejarz” – dyrygent Izabela Lysik-Różańska Tarnogórskie Centrum Kultury
 4. Zespół wokalno – taneczny „Groszki” z Miasteczka Śląskiego kierownik Barbara Bentkowska
 5. Chór mieszany „Harmonia” – dyrygent  Roman Kot Świetlica nr 4 w Lasowicach
 6. Chór mieszany „Hejnał” ze Strzebinia – dyrygent Sonia Klajner
 7. Młodzieżowy chór rozrywkowy „Dafne” – dyrygent Oliwia Bentkowska
 8. Chór mieszany „Fresco” – dyrygent Jolanta Sznajder Tarnogórskie Centrum Kultury

Archiwum