Home » Ogłoszenia » Okólnik 1/2019

Okólnik 1/2019

OKÓLNIK 1/2019 ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR

W KATOWICACH
PLAN IMPREZ Z TERMINAMI ZGŁOSZEŃ NA ROK 2019

Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach, w ślad za okólnikiem z dnia 28 grudnia 2018 roku przesyła zasady uczestniczenia zespołów w imprezach w roku 2019. Prosimy okręgi i zespoły
o dopasowanie własnych planów działalności do założeń organizacyjnych ZG ŚZChiO w celu uczestniczenia jak największej liczby zespołów w proponowanych  przedsięwzięciach.

24 marca Katowice, ul.Francuska 12 Walny Zjazd Delegatów ŚZChiO, obecność wybranych delegatów w Okręgach
i w Zespołach obowiązkowa.
Zespoły przeprowadzają Walne Zebrania Członków
w terminie do 20 lutego i wybierają 1 Delegata na 40 członków Zespołu. Okręgi zwołują Walne Zebrania Delegatów do 10 marca i wybierają 2 Delegatów
z Okręgu.
W czasie WZD wręczone zostaną dyplomy i pieczęcie Ogólnopolskiej Konfraterni Najstarszych zespołów, które ukończyły 90-lat działalności.
8 czerwca Ornontowice XXVII Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski”. Protektorat Honorowy Marszałek Województwa Śląskiego, Starosta Powiatu Mikołowskiego, Wójt Gminy Ornontowice. Będzie to główna Uroczystość Roku Moniuszkowskiego – termin zgłoszeń upływa 30 marca na załączonych kartach zgłoszeń.  ZG ŚZChiO
dokona kwalifikacji zespołów do uczestnictwa po otrzymaniu zgłoszenia,
a o pierwszeństwie udziału zadecyduje kolejność ich napływania. W repertuarze świeckim preferowane będą utwory Stanisława Moniuszki, pieśni o Śląsku, również czesko cieszyńskim, pieśni powstańcze oraz artystyczne opracowania melodii ludowych, szczególnie śląskich, w repertuarze chórów z Zaolzia i Unii Chórów Czeskich mile będzie widziany repertuar regionalny. Repertuar sakralny powinien bazować na tekstach religijnych, bądź na wierszach poetów polskich lub obcych.
8 czerwca Ornontowice XXIV Międzynarodowa Nagroda Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy,
im. Stanisława Moniuszki – w Ornontowicach,  zgłoszenia  kandydatów
do Międzynarodowej Nagrody im. Stanisława Moniuszki wraz z uzasadnieniem
i zdjęciem kandydata upływa 10 marca Posiedzenie Kapituły Międzynarodowej Nagrody odbędzie się 12.03.2019 r. w ZG ŚZChiO w Katowicach
ul. Francuska 12 godz. 13.00.
22 czerwca Chorzów XXVII Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr im. Rajmunda Hankego
w Górnośląskim Parku Etnograficznym „Skansen”.  Termin nadsyłania zgłoszeń zespołów upływa 30 marca
na załączonych kartach zgłoszeń, preferowane będą utwory Stanisława Moniuszki, powstańcze, ludowe utwory śląskie
i o Śląsku oraz regionalne polskie.
Październik Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej XIV Festiwal Pieśni Maryjnej „Magnificat-2019”– Protektorat Metropolita Katowicki ks. abp Wiktor Skworc. Zgłoszenia zespołów na kartach zgłoszeń upływa 30 czerwca wraz  z repertuarem pieśni wyłącznie maryjnych. Koncerty Festiwalowe odbędą się w soboty (w zależności od ilości zgłoszonych zespołów)
o godz. 17.00 przed cudownym Obrazem Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. W koncertach mogą uczestniczyć trzy do czterech zespołów chóralnych, jak również orkiestry. Koncerty festiwalowe nie będą oceniane przez jurorów. Wykonawcy otrzymają puchary Metropolity Katowickiego.

Prosimy o możliwie wczesne zgłaszanie udziału w proponowanych przedsięwzięciach; ZG ŚZChiO będzie uwzględniał kolejność zgłoszeń, co podyktowane jest też możliwościami finansowania imprez. Szczegółowy program poszczególnych imprez wraz z nutami do pieśni wspólnych zespoły otrzymają po dostarczeniu karty zgłoszenia do uczestnictwa w proponowanych przedsięwzięciach.

CZEŚĆ PIEŚNI I MUZYCE !

ZA ZARZĄD GŁÓWNY ŚZChiO W KATOWICACH

                                                                                                                                           Prezes
 Roman Warzecha

Katowice, luty 2019 r.

Do pobrania w formacie pdf. oraz docx.

Okólnik nr 1/2019

Karta Zgłoszeniowa XXVII ŚWIĘTO ŚLĄSKIEJ PIEŚNI CHÓRALNEJ „TROJOK ŚLĄSKI”
Karta Zgłoszeniowa XXVII ŚWIĘTO ŚLĄSKIEJ PIEŚNI CHÓRALNEJ „TROJOK ŚLĄSKI”

WNIOSEK O PRZYZNANIE XXIV Międzynarodowej Nagrody Prezydenta Miasta Katowice
WNIOSEK O PRZYZNANIE XXIV Międzynarodowej Nagrody Prezydenta Miasta Katowice

Karta Zgłoszeniowa XXVII Górnośląskie Prezentacje Chórów I Orkiestr
Karta Zgłoszeniowa XXVII Górnośląskie Prezentacje Chórów I Orkiestr

Karta Zgłoszeniowa XIV Festiwal Pieśni Maryjnej Magnificat 2019
Karta Zgłoszeniowa XIV Festiwal Pieśni Maryjnej Magnificat 2019

Archiwum