Home » Ogłoszenia » OKÓLNIK

OKÓLNIK


DO WSZYSTKICH ZESPOŁÓW ZRZESZONYCH W ŚLĄSKIM ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR W KATOWICACH

Katowice, 28 grudnia 2018r.

Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, przedstawia nowe sprawozdania zespołów i okręgów obowiązujące za rok 2018, które można wypełniać elektronicznie lub ręcznie – wskazane jest wypełnienie elektroniczne.

Wypełnione sprawozdanie zespołu należy przesłać na adres e-mail: slaskschio@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Główny Śląski Związek Chórów i Orkiestr 40-015 Katowice ul. Francuska 12. w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 roku. Zespoły wysyłają także kopie sprawozdań do swoich Okręgów. Okręgi składają sprawozdania do ZG ŚZChiO w terminie do 15 lutego 2019 roku.

Do sprawozdań dołączona jest ZGODA na przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie dla prezesów, dyrygentów
i kapelmistrzów, jest to niezbędne dla funkcjonowania związku. Podpisaną zgodę przesłać w oryginale drogą pocztową na adres ZG ŚZChiO jw.

Dane osobowe członków, zespoły gromadzą w swoich dokumentacjach zgodnie z ustawą o RODO.

Druki sprawozdań oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dostępne także w poczcie elektronicznej zespołów.

Założenia programowe PLANU PRACY NA ROK 2019

–      19.01.2019

                Adoracja Żłóbka Bożego Dzieciątka w Bazylice o.o. Franciszkanów w Panewnikach,
                Organizator: ZG ŚZChiO, 
ZGŁOSZENIA ZESPOŁÓW PROSZĘ SKŁADAĆ DO DNIA 10 styczna 2019 ROKU.
                OPRAWĘ ADORACJI POPROWADZA CHÓRY I ORKIESTRA OKRĘGU MIKOŁOWSKIEGO. Do indywidualnych występów   zgłosiły się chóry: LUTNIA Chorzów, DZWON Orzesze, SŁOWICZEKPopielów, SŁOWICZEK Ruda Śląska-Wirek oraz Chór
                Szkoły Podstawowej z Mysłowic.

–     24.03.2019

                WALNY ZJAZD DELEGATÓW SPRAWOZDAWCZY ŚLASKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR

                SALA KONCERTOWA BIBLIOTEKA ŚLĄSKA Katowice ul. Francuska 12

–     8.06.2019

                XXVII ŚWIĘTO ŚLĄSKIEJ PIEŚNI CHÓRALNEJ „TROJOK ŚLĄSKI”

                i XXIV MIĘDZYNARODOWA NAGRODA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE im. Stanisława Moniuszki
                2019 Rok jest ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 200-ROCZNICĄ URODZIN KOMPOZYTORA

                Amfiteatr Arteria i Gminny Dom Kultury w Ornontowicach.

–     22.06.2019

                XXVII Górnośląskie Spotkania Chóralne im. Rajmunda Hankego

                Górnośląski Park Etnograficzny SKANSEN w Chorzowie.

–      Wrzesień 2019

                XIV Festiwal Pieśni Maryjnej MAGNIFICAT-2019 Chórów Górnego Śląska.

–  Wydawnictwa w roku 2019

 1. – folder na Adorację Żłóbka Bożego Dzieciątka, inaugurującą Rok 2019,
 2. – folder na XXVII Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr im. Rajmunda Hankego w GPE „Skansen”

  w Chorzowie (8.06.2019),

 • – folder na XXIV Międzynarodową Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice im. St. Moniuszki  (8.06.2019),
 • – folder na XIV Festiwal Pieśni Maryjnej MAGNIFICAT-2019
 • 4 numery kwartalnika „Śpiewak Śląski”,
 •  

Jubileusze – rocznice zespołów ŚZChiO w roku 2019:

Okręg Chorzowsko Świętochłowicki

 1. 60-lat Chorzowski Chór Świętego Floriana,

Okręg Gliwicko-Zabrski

 1. 105-lat  Chór Skowronek Gierałtowice
 2. 30-lat Chór Cecylia Paniówki
 3. 100-lat Chór Lutnia Zabrze Pawłów

Okręg Katowicki w Katowicach

 1. 20-lat Chór Kameralny Fermata Katowice

Okręg Mikołowski

                1.   100-lat Towarzystwo Śpiewacze Dzwon Orzesze

Okręg Mysłowicki

—–

 Okręg Piekarski

                        —– 

 Okręg Raciborski

—–

Okręg Rudzki

 1. 100-lat Orkiestry Dętej KWK Bielszowice Ruda Śląska
 2. 100-lat Stowarzyszenia Chór Mieszany Słowiczek Ruda Śląska Wirek

Okręg Rybnicki

                1.   100-lat Chór Słowiczek Popielów

                1.    55-lar Chór Regina Apostolorum Rybnik

Okręg Tarnogórski

 1. 95-lat Chór Harfa Radzionków
 2. 95-lat Chór im. F. Nowowiejskiego Repty Śląskie
 3. 40-lat  Ludowy Zespół Śpiewaczy Ożarowianki Ożarowice
 4. 100-lat Chór Sienkiewicz Miasteczko Śląskie
 5. 100-lat Chór Lutnia Koszęcin
 6. 25-lat Chór Sonata Kalety

Okręg Wodzisławski

 1. 100-lat Chór Jadwiga Wodzisław Śląski
 2. 50-lat Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Zofiówka Jastrzębie Zdrój                                                                      

Poza Okręgami

 1. 65-lat Chór Mieszany Harmonia Bieruń
 2. 100-lat Chór Harmonia Kobiór.                                                                                 

Jubileusze podano wg danych od zespołów w sprawozdaniach..

Rok 2019 jest przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony Rokiem Stanisława Moniuszki, prosimy zespoły
o uwzględnienie w swoich repertuarach pieśni St. Moniuszki, a także zorganizowania koncertów jego imienia.

Wszystkie zespoły, które chcą uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez ZG ŚZChiO proszone są o zainteresowanie i zgłoszenie swojej akceptacji uczestnictwa w wybranych imprezach.

Prosimy Okręgi i Zespoły o przedłożenie swoich propozycji koncertowych na rok 2019 .

Cześć Pieśni i Muzyce!

za Zarząd Główny ŚZChiO

Wiceprezes   /-/ Feliks Sokoła Dyrektor Artystyczny   /-/ prof. Iwona Melson Prezes   /-/ Roman Warzecha

Do pobrania:

Okólnik w formacie pdf.

Sprawozdanie Zespołu za rok 2018 w formacie docx i pdf.

Sprawozdanie Okręgu za rok 2018 w formacie docx i pdf.

Zgoda na przetwarzania danych w formacie docx i pdf.

Archiwum