Plan Przeglądu Chórów i Zespołów – czerwiec 2019

Pobierz plakat

śp. Eleonora Sładkowska

Z żalem zawiadamiamy, że zmarła druhna Eleonora Sładkowska,
która przez dziesięciolecia kierowała biurem Zarządu Głównego.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 16.04 (wtorek) o godzinie 8.45 w kościele św. Józefa w Świętochłowicach, ul. Wojska Polskiego.
Zapraszamy do udziału w uroczystościach żałobnych wszystkich chórzystów, przedstawicieli chórów, i obowiązkowo poczty sztandarowe.

Cześć Jej Pamięci

Wstępny plan przeglądu – czerwiec 2019

Niezdara 2 czerwiec 2019 r. –niedziela godz. 1700 OSP Niezdara

 1. Chór mieszany „Canzona” – dyrygent Adam Szeliga DK „Jubilat” (osiedle „Przyjaźń”)
 2. Chór mieszany De Profundis z Bytomia – dyrygent Halina Unger,
 3. Chór mieszany „Moniuszko” – dyrygent Ilona Bartoszek siedziba SMZT ul. Gliwicka 2
 4. Chór mieszany „Niezdareczka” z Niezdary dyrygent Ilona Bartoszek
 5. Zespół Śpiewaczy „Weteran” z Ożarowic dyrygent Oliwia Bentkowska
 6. Kabaret „Bez Chłopa” z Tąpkowic instruktor Oliwia Bentkowska
 7. Ludowy zespół śpiewaczy „Ożarowianki” z Ożarowic instruktor Dariusz Malicki
 8. Kapela „Sami Swoi” z Tąpkowicprowadzenie Grzegorz Zawodniak
 9. Chór mieszany „Słowiczek”– dyrygent  Adam Szeliga Świetlica nr 1 w Reptach Śląskich
 10. Chór męski „im. F. Nowowiejski” dyrygent  Adam Szeliga Świetlica nr 1 w Reptach Śląskich
 11. Chór mieszany „Lutnia” z Koszęcina – dyrygent Stefania Biela
 12. Chór mieszany „Sonata” z Kalet – dyrygent Iwona Skop

Gospodarzem przeglądu jest Chór mieszany „Niezdareczka” z Niezdary
pod dyrekcją Ilony Bartoszek

Miasteczko Śląskie 9 czerwiec 2019 r. – niedziela godz. 1700

Park Rubina

 1. Chór mieszany „Sienkiewicz” z Miasteczka Śląskiego – dyrygent Alojzy Darmas
 2. Chór męski „Piast” z Żyglina – dyrygent Oliwia Bentkowska
 3. Chór mieszany „Kolejarz” – dyrygent Izabela Lysik-Różańska Tarnogórskie Centrum Kultury
 4. Zespół wokalno – taneczny „Groszki” z Miasteczka Śląskiego kierownik Barbara Bentkowska
 5. Chór mieszany „Harmonia” – dyrygent  Roman Kot Świetlica nr 4 w Lasowicach
 6. Chór mieszany „Hejnał” ze Strzebinia – dyrygent Sonia Klajner
 7. Młodzieżowy chór rozrywkowy „Dafne” – dyrygent Oliwia Bentkowska
 8. Chór mieszany „Fresco” – dyrygent Jolanta Sznajder Tarnogórskie Centrum Kultury

Zebranie Zarządu i Prezesów Zespołów Okręgu – kwiecień 2019

Zapraszam Członków Zarządu Okręgu Tarnogórskiego oraz Prezesów chórów na zebranie, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 roku o godzinie 1700 w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Pozdrawiam wszystkich

Grzegorz Pitas

Walne Zebranie Delegatów Okręgu Tarnogórskiego marzec 2019r.

W imieniu Zarządu Okręgu Tarnogórskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr mam zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie się  16 marca 2019 roku o godzinie 1000 w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach ul. Gliwicka 2.

Uchwała nr 1/2019 o zwołaniu Walnego zebrania została podjęta na Zebraniu Zarządu oraz Prezesów Zespołów Okręgu w dniu 07.02.2019 r.

Prezes Zarządu
Grzegorz Pitas

Do pobrania:

Regulamin Walnego Zebrania Okręgu Tarnogórskiego
Plan Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Tarnogórskiego


Okólnik 1/2019

OKÓLNIK 1/2019 ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR

W KATOWICACH
PLAN IMPREZ Z TERMINAMI ZGŁOSZEŃ NA ROK 2019

Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach, w ślad za okólnikiem z dnia 28 grudnia 2018 roku przesyła zasady uczestniczenia zespołów w imprezach w roku 2019. Prosimy okręgi i zespoły
o dopasowanie własnych planów działalności do założeń organizacyjnych ZG ŚZChiO w celu uczestniczenia jak największej liczby zespołów w proponowanych  przedsięwzięciach.

(więcej…)

Zebranie Zarządu i Prezesów Zespołów Okręgu – luty 2019

Zapraszam Członków Zarządu Okręgu Tarnogórskiego oraz Prezesów chórów na zebranie, które odbędzie się w dniu
7 lutego 2019 roku o godzinie 1700 w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Pozdrawiam wszystkich

Grzegorz Pitas

OKÓLNIK


DO WSZYSTKICH ZESPOŁÓW ZRZESZONYCH W ŚLĄSKIM ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR W KATOWICACH

Katowice, 28 grudnia 2018r.

Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, przedstawia nowe sprawozdania zespołów i okręgów obowiązujące za rok 2018, które można wypełniać elektronicznie lub ręcznie – wskazane jest wypełnienie elektroniczne.

Wypełnione sprawozdanie zespołu należy przesłać na adres e-mail: slaskschio@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Główny Śląski Związek Chórów i Orkiestr 40-015 Katowice ul. Francuska 12. w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 roku. Zespoły wysyłają także kopie sprawozdań do swoich Okręgów. Okręgi składają sprawozdania do ZG ŚZChiO w terminie do 15 lutego 2019 roku.

Do sprawozdań dołączona jest ZGODA na przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie dla prezesów, dyrygentów
i kapelmistrzów, jest to niezbędne dla funkcjonowania związku. Podpisaną zgodę przesłać w oryginale drogą pocztową na adres ZG ŚZChiO jw.

Dane osobowe członków, zespoły gromadzą w swoich dokumentacjach zgodnie z ustawą o RODO.

(więcej…)

„Śpiewajmy i Grajmy Mu” 2019

Zgodnie z wieloletnią tradycją Okręg Tarnogórski Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr organizuje cykl koncertów kolędowych, pod wspólną nazwą „Śpiewajmy i Grajmy Mu”. Podobnie, jak w poprzednich latach, pragniemy dotrzeć do szerszej publiczności i dlatego będziemy kolędować w trzech tarnogórskich kościołach.

Plan koncertów przedstawia się następująco:

13.01.2019 godzina 1530 (więcej…)

Tarnogórski Jarmark Bożonarodzeniowy 2018

Tarnogórski Jarmark Bożonarodzeniowy 2018

Piątek – niedziela 14-16 grudnia 

Piątek 1500 – 2130

Sobota – niedziela 1000 – 2130

 

 PIĄTEK, 14.12.2018

TARNOGÓRZANIE ŚPIEWAJĄ KOLĘDY

1500 – Rozpoczęcie

1510  – Urzędasy – chór pracowników Urzędu Miejskiego

1530 – Świetlica Anioła Stróża (parafia Konwikt)

1550 – Uniwersytet Trzeciego Wieku

1610 – Zespół Wokalny Sing Kids z ZSP w Orzechu

1630 – Jasełka Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

1650 – Państwowa Szkoła Muzyczna w Tarnowskich Górach

1710 – Kangurkowo PCPR

1730 – 300 Chórzystów

1800 – Chór Nauczycieli SP nr 3

1830 – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

(więcej…)

Archiwum